Specjalistyczne roboty budowlane - MR Construction

MR Construction, do usług!

Firma MR Construction świadczy specjalistyczne prace budowlane w szerokim zakresie, który pozwala na kompleksową realizację inwestycji i remontów.

Doświadczenie, praktyka i wysokie kwalifikacje zatrudnionych pracowników pozwalają nam świadczyć usługi terminowo i na wysokim poziomie realizacji.

Firma MR Construction wdrożyła oraz stosuje zintegrowany system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005.