Kierownik budowy

Gwarantujemy

 

 • umowę o pracę lub umowę B2B
 • stabilną pracę i możliwość rozwoju
 • przyjazną atmosferę pracy
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia

Zakres obowiązków:

 

 • prowadzenie, nadzorowanie i koordynację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i zasadami BHP, standardami firmy i zapisami umowy
 • prowadzenie dziennika budowy
 • realizację założonego harmonogramu prac
 • współpracę z podwykonawcami, inwestorem i projektantami
 • budżetowanie, analizę kosztorysów, systematyczne prowadzenie rozliczenia inwestycji i nakładów materiałowych
 • zarządzanie podległym zespołem
 • nadzór, koordynację i bieżącą kontrolę wykonanych prac
 • odbiory wykonanych robót
 • realizację całego zadania, od momentu rozpoczęcia do jego zakończenia
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z Inwestorem oraz jednostkami administracyjnymi w sprawach dot. prowadzonych budów

Wymagania:

 

 • doświadczenie na w/w stanowisku (minimum 2 lata doświadczenia zawodowego przy  nadzorowaniu prac przy obiektach zabytkowych)
 • miejsce zamieszkania: woj. śląskie
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
 • budowlanej bez ograniczeń
 • przynależność do Regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • inicjatywa, zaangażowanie, skuteczność w realizacji zadań
 • odpowiedzialność , samodzielność, sumienność
 • umiejętność kosztorysowania
 • prawo jazdy kat. B
Stawiamy na uczciwość i profesjonalizm. Od kandydatów oczekujemy przynajmniej rocznego doświadczenia w branży, fachowego podejścia do pracy, odpowiedzialności i zaangażowania. Dołącz do naszego zespołu!