Renowacje zabytków

Renowacja polega na odtworzeniu i zabezpieczeniu zabrudzonych, zasolonych, zawilgoconych, spękanych zabytkowych murów, tynków oraz detali architektonicznych. Przystąpienie do renowacji poprzedza wnikliwa analiza zniszczonych elementów, wykonanie prób a następnie dobór odpowiednich materiałów. Naprawy przeprowadza się w sposób umożliwiający zachowanie w możliwie największym stopniu oryginalnego zabytkowego charakteru.

Zakres wykonywanych prac pozwala na całkowicie kompleksową realizację najwięszych inwestycji i remontów.

Firma MR Construction wdrożyła oraz stosuje zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005.