Polityka jakości

Firma MR Construction Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się realizacją prac remontowo-budowlanych, usług specjalistycznych w zakresie wykonywania ociepleń budynków, remontów szpitali i renowacji zabytków oraz kompleksowych robót dekarskich i ociepleniowych w pełnej zgodności z wymaganiami Klientów oraz stosownymi wymaganiami formalno-prawnymi.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • osiąganie wysokiego poziomu zadowolenia Klienta przez terminową i zgodną z wymaganiami realizację usług pozbawioną błędów wykonawczych
  • doskonalenie jakości usług przez podnoszenie kwalifikacji i wiedzy technicznej pracowników
  • umacnianie pozycji Firmy na rynku usług budowlanych
  • zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy
  • współpracę ze sprawdzonymi, kwalifikowanymi dostawcami gwarantującymi wysoką jakość materiałów
  • współpracę ze sprawdzonymi, kwalifikowanymi podwykonawcami gwarantującymi jakość wykonywanych usług na określonym i wymaganym poziomie
  • doskonalenie obszarów naszej Firmy, w tym Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Jesteśmy przekonani, iż dzięki zastosowaniu i doskonaleniu wdrożonego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania będziemy w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów, a wysoka jakość świadczonych przez nas usług będzie podstawą powodzenia i dalszego rozwoju naszej firmy.