Termomodernizacje

Termomodernizacje i docieplanie budynków mieszkalnych to bardzo ważny aspekt, który realnie wpływa na jakość i komfort mieszkania zarówno w bloku jak i domu jednorodzinnym. Wysokie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania nieruchomości w Polsce dotyczy zwłaszcza starych, ponad 50-letnich budynków oraz nieocieplanych bloków wzniesionych w latach 70-tych z tzw. wielkiej płyty. W przeszłości wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków były bowiem bardzo liberalne, a technologie energooszczędnego budownictwa praktycznie niedostępne. Dlatego jeszcze w latach 90-tych energochłonność ogrzewania nieruchomości w Polsce należała do najwyższych w Europie.

Obecnie Polska zaliczana jest do unijnych liderów w zakresie poprawy efektywności wykorzystania energii do ogrzewania mieszkań. Spowodowane jest to przede wszystkim wprowadzeniem energooszczędnych technologii budowlanych i rosnącym zapotrzebowaniem na ciepłe i tanie w eksploatacji domy i mieszkania.
Termomodernizacja to nie tylko wygląd ale i oszczędności

Mimo podjętych działań energochłonność ogrzewania w Polsce jest wciąż znacząco wyższa od najlepszych wskaźników europejskich, np. ponad dwukrotnie wyższa niż w Holandii. Kosztowne straty ciepła można skutecznie zmniejszyć, budując energooszczędnie nowe domy i wykorzystując każdy remont istniejącego budynku jako dobrą okazję do jego termomodernizacji.

Choć prawo wymaga, aby nowo wznoszone budynki były coraz lepiej izolowane cieplnie i coraz bardziej energooszczędne, to zarówno z rachunku ekonomicznego jak i z doświadczenia wynika, że przy obecnych cenach energii opłaci się oszczędzać energię do ogrzewania nawet w większym stopniu niż obecnie tego wymaga prawo.