Polityka środowiskowa

Elementem strategii działalności przedsiębiorstwa MR Construction Sp. z o. o. jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 w celu zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, jak również spełniania wymagań wynikających z przepisów dotyczących środowiska.

Mając na celu realizację niniejszej polityki realizujemy następujące cele strategiczne:

  • prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami w celu minimalizacji ich uciążliwości dla środowiska i ograniczaniu ilości powstających odpadów
  • racjonalnym użytkowaniu surowców, materiałów, energii i wody
  • dobór technologii przyjaznych środowisku w procesach realizacji usług
  • prowadzeniu prac budowlanych minimalizując wytwarzanie odpadów oraz powstawanie hałasu
  • współpracę z dostawcami i podwykonawcami dbającymi o środowisko naturalne
  • zaangażowanie pracowników na rzecz minimalizacji tam gdzie to jest możliwe korzystania z zasobów środowiska.

Zarząd przedsiębiorstwa MR Construction Sp. z o.o. zapewnia niezbędne środki i zasoby do prawidłowego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zobowiązuje się do ciągłego jego doskonalenia, a także identyfikowania aspektów środowiskowych i angażowanie całej załogi w sprawy ochrony środowiska.