Zgłoszenie szkody    Miała miejsce sytuacja w wyniku której stwierdzono następującą szkodę: